Обавештење о обустави поступка за Партију 2-ЈН 15/2014-Рехабилитација коловоза