Конкурсна документација за ЈН 27/2014 – Уређење Трга Темска – 1. фаза