Обавештење о закљученом уговору-ЈН 27-2014- Уреđе Трга у селу Темска-1.фаза