Javna nabavka 32/2014- Uređenje Trga slobode sa okolnim trotoarima-2.faza