Javna nabavka 35/2014- Uređenje Trga slobode – 3.faza