Radovi na mostu prate ugovorenu dinamiku

Nakon postavljanja prenapregnutih podužnih nosača mosta na Drugom ring ovih dana se radi na postavljanju oplata koje će primiti glavnu noseću betonsku konstrukciju, a tokom vikenda na posebnim nosačima, u most su ugrađene dve toplovodne cevi koje će povezati energanu Senjak sa postojećim toplovodom u Tijabari.

II-ring-ploča-I

Related posts