JN 01-481/23 – Izrada projektno tehničke dokumentacije