План детаљне регулације за соларно постројење на локалитету „Равниште 1“ у селу Понор са Извештајем о стратешкој процени и План детаљне регулације за соларно постројење на локалитету „Басара“ у селу Басара са Извештајем о стратешкој процени