Обавештење о закљученом уговору – Рехабилитација коловоза-крак улице 27 март код броја 32 – Партија 1 ЈН 22-2014