Обавештење о закљученом уговору за ЈН 14/2014 – Крпљење ударних рупа, прекопа, остецења и деформација на асфалтираним коловозима – Партија 1