Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке 8-2014 – Реконструкција моста Газела